M.A.S.S.I.F. Maatschappelijk Adviescentrum voor Skateboarden,  Skatepark Inplanting en Financiering Daarnaast   wensen   we   met   "MASSIF"   een   vast   aanspreekpunt   te   vormen   wat betreft   skateboarden   in   onze   maatschappij.   We   kennen   de   noden   van   de beoefenaars   en   kunnen   deze   implementeren   tot   een   gedetailleerd   dossier inzake   de   inplanting   van   een   nieuw   skatepark.   Hierdoor   kunnen   steden   en gemeenten   voortaan   de   beschikbare   skatepark-   budgetten   voor   100%   zinvol besteden.
Ervaring en technische kennis Gezien    we    reeds    decennia    op    zowat    alle    Vlaamse skateparken    hebben    gewerkt,    menen    we    ook    een meerwaarde   te   kunnen   betekenen   bij   de   inplanting   van een    skatepark.    We    kennen    de    verschillende    opties, materialen,    veel    voorkomende    fouten    en    vooral    de bouwtechnische    gebreken.    Deze    kostbare    informatie wensen   we   dan   ook   te   delen   met   de   beleidsmakers   die deze   budgetten   beheren.   Dit   om   hen   te   vrijwaren   van mogelijke   ‘cowboys’   op   de   markt   en   ter   bevordering   van het Vlaamse skatepark- landschap. Expertise Wij   leggen   contacten   met   de   locale   skate-   community   en richten    een    skatepark-    werkgroep    op    met    de    meest gedreven   skaters.   Aan   de   hand   van   door   hen   gegeven input     trachten     wij     de     verschillende     noden     voor     het skatepark   op   te   lijsten.   Toch   zal   ook   onze   expertise   aan bod   komen   bij   het   uittekenen   van   het   skatepark.   Zo   zullen wij   er   steeds   voor   zorgen   dat   het   ontwerp   geschikt   is   voor zowel beginners als gevorderden. Voor skaters, door skaters Ons   algemeen   doel   bestaat   er   kortom   uit   om   al   wat   met skateboarden    te    maken    heeft    te    verbeteren.    Met    in    de eerste   plaats   de   skaters   zelf.   Want   wie   over   een   goede   basis   beschikt,   met   het   juiste   materiaal   door   logisch en   kwalitatief   gebouwde   skateparken   rolt   zal   nu   eenmaal   hogere   toppen   scheren   dan   zij   die   in   dit   alles   aan hun lot werden overgelaten…
Powered by